Blog

AJURWEDA – PODSTAWOWE INFORMACJE

AJURWEDA – PODSTAWOWE INFORMACJE

AJURWEDA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Pochodzenie medycyny ajurwedyjskiej

Ajurweda oznacza dosłownie „naukę o życiu” i stanowi najstarszy złożony system medyczny dotyczący zasad zdrowego stylu życia. Początki jej nauk sięgają starożytnych indyjskich pism świętych (Wedy). Pisma te powstały dzięki oświeconym Mędrcom (Rishis). Pierwsze znaczące pisma na temat ajurwedy (Charaka Samhita) pojawiły się około pierwszego tysiąclecia p.n.e.

Opisują starożytne teorie dotyczące ludzkiego ciała, etiologii, symptomatologii i terapii szerokiego zakresu chorób. Charaka Samhita zawiera również rozdziały dotyczące znaczenia diety, higieny, profilaktyki, edukacji medycznej.

Drugie pismo (Sushruta Samhita) powstało sto lat później i dotyczy chirurgii ajurwedyjskiej.
Trzeci dokument ajurwedyjski (Asthanga Hridayam) pochodzi z VII wieku n.e. i jest dobrze ułożoną kompozycją dwóch poprzednich pism. Między V wiekiem p.n.e. a V wiekiem n.e. zasady ajurwedy rozprzestrzeniły się do wszystkich znanych zakątków świata – Chin, Tybetu, Persji, Arabii, Egiptu, Grecji i Rzymu – gdzie zespoiły się z lokalnymi tradycjami i zwyczajami kulturowymi.
Ajurweda dała solidną bazę dla nowych nauk i systemów medycyny naturalnej. Dlatego jest uważana za „matkę wszystkich systemów medycznych”.

Ajurwedyjski punkt widzenia

Ajurweda reprezentuje holistyczne podejście do leczenia.

Dąży do wglądu w samo sedno problemu i odkrycia pierwotnej przyczyny dolegliwości. Niezależnie od tego, czy ma ono swoje źródło w niewłaściwej diecie, stylu życia, chorobie genetycznej, negatywnym myśleniu, czy też w braku równowagi emocjonalnej i energetycznej.

Sporo miejsca poświęca świadomej profilaktyce i zdrowemu stylowi życia, ponieważ zawsze łatwiej jest wyleczyć dolegliwość we wczesnym stadium, niż pozwolić się im rozwinąć.
Szacuje się, że siedemdziesiąt procent większości dolegliwości ma swoje źródło w nieprawidłowej diecie. Dlatego powodzenie terapii ajurwedyjskiej zależy przede wszystkim od właściwego odżywiania się, a także od chęci zmiany niektórych naszych dotychczasowych przyzwyczajeń i stereotypów. To one często inicjują nasze problemy zdrowotne. Właściwe nastawienie, silna wola i determinacja w walce z problemami zdrowotnymi, to podstawy sukcesu.

Ajurweda postrzega człowieka jako całość, na którą składa się ciało, umysł, emocje i dusza. Nie skupia się na samych objawach, ale przede wszystkim na przyczynach braku równowagi psychosomatycznej, która poprzedza każdą chorobę.

Objaw traktowany jest jedynie jako sygnał lub ostrzeżenie, że z organizmem coś się dzieje i że potrzebna jest korekta na głębszym poziomie.

Zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, ajurweda stara się przywrócić naturalny stan harmonii w organizmie człowieka.

Energie biologiczne – VATA, PITA, KAPHA

Każdy człowiek rodzi się z unikalną energią biologiczną (doshas – termin pochodzący z sanskrytu, który można przetłumaczyć jako „to, co może powodować problemy” ) – vata, pitta, kapha , reprezentującą indywidualny kod genetyczny, który bierze udział w kształtowaniu naszych cech psychicznych i fizycznych.

W trakcie życia proporcje doshas z różnych powodów odchylają się (vikrti) od stanu pierwotnego (prakrti), co ma wpływ na stan naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Świadomość psychiczna, myśli, emocje, dieta, rytm dobowy, styl życia, pora roku i nasze środowisko – wpływają na równowagę lub brak równowagi. Te trzy podstawowe energie biologiczne nie mogą być postrzegane oddzielnie i niezależnie. Ich funkcje są wzajemnie powiązane i uzupełniają się.

Przyczyny chorób

Zdrowie to optymalny stan harmonijnego funkcjonowania organizmu. Stanowi równowagę pomiędzy trzema energiami biologicznymi (vata, pitta, kapha) zgodnie z pierwotnym stanem (vikrti), tkankami ciała i ich funkcjami, narządami zmysłów, umysłem i świadomością psychiczną. Każdy człowiek powinien umieć odróżnić to, co wygodne i niewygodne lub zdrowe i szkodliwe. Ciało ludzkie daje nam wszystkie potrzebne odpowiedzi w postaci sygnałów, których albo słuchamy, albo nie. Każda emocja jest biochemiczną odpowiedzią na konkretny problem, który leży głębiej pod powierzchnią.

Zachowanie i charakter człowieka są determinowane przez jego pragnienia i życzenia, które „ zamieszkują” w umyśle. Umysł zazwyczaj nalega na ich spełnienie i często nadużywa ciała, aby osiągnąć swoje pragnienia. Dlatego większość dolegliwości pochodzi najpierw z umysłu, zanim zamanifestuje się na płaszczyźnie fizycznej.

Ich źródło to niespokojny, niezrównoważony i niezdyscyplinowany umysł, który jest pełen błędnych idei.

Dopiero po tym etapie, problem zaczyna być widoczny na poziomie fizycznym, W konsekwencji prowadzi to do zaburzeń trawienia, wchłaniania, odżywiania i regeneracji. Taki brak równowagi ciała i odchylenie od jego naturalnej równowagi powoduje różnego rodzaju dolegliwości.

Więcej znajdziesz na naszej stronie www.wioskazdrowia.pl